تفال به حافيز 24 مرداد ماه 1401

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این خاک به نویسندگانی روی می‌آوردند که فکر می‌کردند حق دارند از این کلمه بهره ببرند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

یا رب ان احوی مشکین بختن بازرسان

وان سهی سرو خرامان به کامن بازرسان

دل ازرده ما را به نسیمی بنواز

आने अन जान ज ट ट न अ भ ब द भी

मह و خورشید به منزل که به امر تو رسید

YAAR هروی مرا نیز به من بازرسان

دیده‌ها در تالب لل یمانی خون شد

یا رب آن کوکب رخشان بی یمن بازرسان

بروای تایر میمون حمایون اتاره

پیش آنگا سکن زاغ و زغن بازرسان

من می گویم ما بدون تو زندگی نمی کنیم

بیشنوهای پیک کهبیر و سھون بازرسان

حافظ یا لرد وقتی در وطن بود دید

به مرادش ز غريبي به وطان بازرسان

شرح واژه نامه: ميمون: بح فتح و فرخنده /عنقا: به فتح وال و سكون دوم سيمورغ /حمايون آثار: خجسته افتر و فرخنده نشن.

تفصير يرفاني:‌

پروردگارا، بگذار ختنه ام را مانند آهو برگردانم. معنای این شعر این است که طالبان همیشه به دنبال راه عشق هستند تا با معشوق ملاقات کنند و از سرگردانی و سرگردانی در این چرخ فانی به وطن خود برسند تا در آنجا دوستی بیابند.

تفسیر شعر:

در رفتار و رفتار خود تجدید نظر کنید و با نگرش باز و آشکار با دیگران رفتار نکنید. به نکات مثبت رفتار دیگران نگاه کنید و آنها را در خود تقویت کنید تا خورشید در شادی و خوشی در زندگی شما بتابد. به خواست خدا.

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency channeldigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاه
تماس با ما