sibnewbanner

رئیس: ایران تحولاتی دارد که حتی بسیاری از نخبگان هم اطلاعات دقیق و کاملی از آن ندارند

رئیس جمهور بابیان اینکه اغتشاش و تخریب کشور با اعتراض تفاوت دارد، تاکید کرد: باید با اغتشاشات و ایجاد ناامنی برخورد شود.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی روز جمعه و همزمان با روز دانشجو در دیدار 4 ساعته با دانشجویان شرکت کننده در اولین دوره اردوهای پیشرفت، با بیان اینکه جمهوری اسلامی تحولات زیادی دارد که عموم مردم و حتی تعداد زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آن ندارند، اظهار امیدواری کرد که برگزاری اردو راهیان و همچنین اردو راهیان پیشرفت داشته باشد.

رئیس جمهور آشنایی دانش آموزان با پیشرفت ها و دستاوردهای کشور را عامل تقویت انگیزه و اراده آنها دانست و گفت: دانش آموزان با دیدن پیشرفت های به دست آمده خواهند فهمید که هر جا محدودیت ها و تحریم های بیشتری داشتیم با اراده و اراده بیشتر پیشرفت کردیم. عزم محققین و این پیشرفت و این اراده قوی است که دشمن نیز سعی در ترسیم نقشه های جدید دارد.

رئیس جمهور پیشرفت کشور را به دانش آموزان و به ویژه اعضای تیم های المپیکی نماد و نشان داد و بر شناخت این استعدادها و فراهم شدن زمینه های لازم برای ادامه رشد و توسعه آنها تاکید کرد و گفت: نخبگان باید نظام مشکلات را بشناسند. رفع آن سلمع به کرین

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت دانش، نیاز به مدیریت صحیح دانش تولید شده و در نتیجه افزایش بهره وری و بهره مندی سایر بخش ها از دانش تولید شده را ضروری دانست.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور گفت: اغتشاش و تلاش برای تخریب کشور با اعتراض متفاوت است و باید با اغتشاشات و ایجاد ناامنی برخورد شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ایران و شهرهای مختلف در امان نیستند، گفت: آمریکایی ها و دشمنان می خواستند با الگوبرداری از خود در لیبی و سوریه کشور را ناامن کنند اما چیزی جز شکست نبود.

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما